Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy is voor ons net zo belangrijk als voor u. Het privacybeleid is van toepassing op onze website www.expeditions-expert.com (inclusief varianten www.expeditie-expert.be, www.expeditie-expert.nl, www.expeditie-experts.be & www.expeditie-experts.nl) en alle relaties tussen Expeditions Expert en zakenpartners, reisprofessionals, agentschappen en journalisten in onze databases.

Expeditions Expert respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt deze informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Expeditions Expert verzamelt, gebruikt en verwerkt.
Het bezoeken van onze website en het lezen van onze elektronische nieuwsbrieven en uitnodigingen impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van het verstrekken van uw persoonsgegevens, opt-in of door eerdere goedkeuring per mail of telefoon) van de Privacyverklaring en daarmee van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Lees daarom deze Privacyverklaring.
De gegevens die Expeditions Expert verzamelt zijn beperkt tot de werksfeer. Wij bewaren professionele gegevens die ons in staat stellen onze activiteiten voor onze klanten uit te voeren.

Doeleinden

Deze website is puur informatief met als doel te inspireren en de lezer te motiveren hun dromen na te jagen. Voor een definitieve prijsofferte gelieve de gepubliceerde tour operator of reiskantoor te contacteren. De uitvoering van de uitgeschreven reizen wordt gedaan door Hapag-Lloyd Cruises. De uitvoering kan afwijken van de beschrijving daar de routes vaak afhankelijk zijn van officiële goedkeuring, klimaat en ijscondities. De natuurlijke ervaringen en waarnemingen van dieren in het wild zijn mogelijkheden op deze expedities en zijn niet gegarandeerd.

Uw Rechten

Als u gebruik wilt maken van de onderstaande privacyrechten, kunt u contact opnemen met info@hlcpp.br-production.purplepanda.be om kosteloos een of meer van de volgende rechten uit te oefenen:

 • Toegang tot de persoonsgegevens waarover Expeditions Experts mogelijk beschikt;
 • Het corrigeren, aanvullen of bijwerken van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
 • Een beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens;
 • Bezwaar/reactie tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u geen marketing e-mails wilt ontvangen, kunt u zich altijd uitschrijven via de knop “unsubscribe”, die onder elke marketing e-mail van Expeditions Expert staat. Expeditions Expert maakt voor haar e-mailingcampagnes gebruik van de online tool Mailchimp. Binnen die tool kan u steeds de gegevens die wij van u hebben raadplegen en ook wijzigen of aanpassen.

Persoonlijke gegevens

De gegevens die Expeditions Expert verzamelt zijn beperkt tot het volgende:

 • E-mailadres;
 • Voornaam en achternaam (in bepaalde gevallen);
 • Adres (in bepaalde gevallen);
 • Bedrijfsnaam (in bepaalde gevallen);
 • Telefoonnummer (vast/gsm, in bepaalde gevallen).

Gebruik van Persoonlijke gegevens

Expeditions Expert gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het uitnodigen voor evenementen die Expeditions Expert in samenwerking met haar partners organiseert;
 • Het informeren van bestemmingen en toeristische bedrijven waarvoor Expeditions Experts actief is;
 • Het versturen van gerichte reclame en updates;
 • Het uitvoeren van marktonderzoek en enquêtes;
 • Statistische doeleinden.

Verzamelen van Persoonlijke gegevens

Expeditions Expert verzamelt persoonsgegevens tijdens:

 • Een samenwerking met Expeditions Expert;
 • Het gebruik maken van de diensten van Expeditions Expert;
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website);
 • Correspondentie met Expeditions Expert;
 • Na telefonisch contact waarin gevraagd wordt naar de verantwoordelijke die wij kunnen informeren over de activiteiten van Expeditions Expert en de klanten die wij vertegenwoordigen;
 • Het uitwisselen van visitekaartjes;
 • De deelname aan onze evenementen en de daarbij behorende inschrijving en registratie.

Delen van gegevens met derden

Expeditions Expert geeft uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Tenzij u zich aanmeldt voor een actie van onze partners, een vraag heeft over/voor een van onze partners, etc. Onverminderd het bovenstaande is het echter mogelijk dat Expeditions Expert uw persoonsgegevens bekendmaakt aan de bevoegde autoriteiten wanneer Expeditions Expert daartoe verplicht is op basis van de wet of in het kader van een gerechtelijke of toekomstige procedure en om onze rechten te vrijwaren en te verdedigen.

Websites van partners

Onze website en mailings bevatten links naar andere websites. Expeditions Expert is dan ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de toepassing daarvan op andere websites.

Updates

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek bij te werken. De meest recente versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Uw gegevens en ons privacybeleid kunnen ook worden opgevraagd op eenvoudig verzoek.

Klachten

Heb je een klacht over de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van je persoonsgegevens? Dan wijzen we je graag op de klachtenprocedure bij de Belgische Privacycommissie (www.privacycommission.be). Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Contact Expeditions Expert

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de manier waarop Expeditions Expert uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, neem dan contact met ons op:

Neem contact op

Grand expedition Antarctica

Tot -32% korting!
Bekijk de route

Neem contact op